Termokamery, meranie teploty a systémy na identifikáciu osôb

Termokamera pre hromadné meranie teploty a identifikáciu osôb

Terminál pre individuálne meranie teploty a identifikáciu osoby