Riešenie Thermic Professional 300

Hromadné meranie teploty a identifikácia osôb pri vstupoch do objektov v komplexnej verzii THERMIC PROFESSIONAL 300 s integráciou do tretích systémov a individálnym programovaním.

19 780,00 € bez DPH

23 736,00 €

Riešenie PROFESSIONAL 300 je schopné hromadne merať telesnú teplotu osôb s vysokou presnosťou a zároveň vykonávať rôzne identifikácie osôb so spracovaním údajov import/export. Vďaka vstavanému algoritmu umelá inteligencia dokáže merať a vyhodnocovať rozličné predikované situácie. Meranie teploty prebieha bezkontaktne a okamžite. Pomocou pokročilej metodiky programovania, dokážeme integrovať systém a jeho ďalšie súčasti do Vašich rôznych systémov a systémov tretích strán. 

Pre vypracovanie individuálneho riešenia prosím kontaktujte projektového manažéra.

Základný popis možností vo verzii Professional 300:

 • zobrazenie živého obrazu z kamery vo viditeľnom aj termovíznom spektre
 • priame pripojenie na kameru z ľubovoľného PC v sieti
 • prístup do aplikácie podľa práv: administrátor alebo operátor
 • incident browser - prezeranie všetkých alarmov vrátane obrazového záznamu
 • freeze preview - zobrazuje poslednú tvár s nameranou teplotou
 • plne lokalizovaný v slovenskom jazyku
 • prepojenie na breakout box spúštanie poplachu, sirény, hlasovej hlášky, hardware trigger
 • integračná platforma - prístup do databázy meraní v MS SQL
 • kontrola dodržiavania 14 dňovej karantény po nameraní zvýšenej telesnej teploty
 • databanka potenciálne chorých
 • import organizačnej štruktúry a databázy zamestnancov
 • automatická notifikácia emailom
 • databáza potenciálne chorých
 • po nameraní zvýšenej teploty pomocou teplomeru je užívateľ zapísaný do blacklistu
 • druhostupňová evidencia (SBS panel)
 • štatistické výstupy
 • vyhodnocovanie prítomnosti rúška na tvári snímanej osoby
 • nastavenie úrovne citlivosti alarmu (low, medium, high)
 • automaticky mení úroveň hraničnej teploty pre zopnutie teplotného alarmu (využitie pri kolísavých teplotách počas dňa)
 • a mnoho ďalších možností integrácie.