Pomáhame vytvárať bezpečné a zdravé prostredie pre každého

Aktuálna situácia s ochorením COVID-19 zasiahla takmer všetky oblasti verejného a súkromného života. S priamym ohrozením síce nesúperí veľká časť obyvateľstva, ale bezprostredne ohrozuje takmer každého z nás. Ochorenie COVID-19 ohrozujem milióny našich obyvateľov a ich rodín po celom svete. Ohrozuje taktiež tisíce spoločností, firiem, živnostníkov a rôznych organizácii. Priame dopady v súvislosti s koronavírusom je neschopnosť zamestnávateľov vykonávať svoju činnosť a na druhej strane zamestnancov živiť svoje rodiny.

Potrebujeme nájsť riešenie ako s týmto ochorením dokázať fungovať a žiť, aby sme zabezpečili aspoň ako-také udržanie našej ekonomiky a postupnými krokmi zabezpečiť stabilitu, udržanie hospodárstva a neskôr vykročiť aj na cestu rozvoja a ekonomickému rastu.

Riešením je rôzna forma prevencie, prísne hygienické opatrenia, zamedzovanie šireniu vírusu medzi obyvateľmi a preto sme sa rozhodli aj my aspoň nejakým spôsobom sa snažiť a zabrániť ďalším problémom s výskytom koronavírusu a preto prinášame na trh riešenie hromadného a bezkontaktného merania teploty s identifikcáciou osôb.

Hodnoty, na ktorých nám záleží


Bezpečnosť pre všetkých

Inovácie pre lepšiu budúcnosť

Stabilita a udržateľný rozvoj